Харта на човешките права

EFC

Партньори и съмишленици обсъдиха актуална Харта на човешките права.

Ден преди големите заключителни събития по проект „Мир” екипът на сдружение „Учебна работилница Европа” организира работна среща за приемане на текст на Харта на човешките права, която се отнася конкретно до настоящата ситуация в страните партньори и в цяла Европа, отговаряща на актуалните опасности и предизвикателства пред мира, свободата и човешките права. Поканихме наши партньори, приятели и съмишленици, с които сме работили многократно и на чиято ангажираност и мнение винаги разчитаме. В срещата участваха Пенка Спасова и Иванка Ватева от „Учебна работилница Европа”, Васил Копчев, почетен председател на общински комитет „Васил Левски”, Йонита Иванова, началник на отдел „Образование” в Община Плевен, Вероника Спасова, асистент, специалност „Социални дейности” в Медицинския колеж към Медицински университет – Плевен, Димитър Димитров, общественик, представител на сдружение „Развитие на личността и човешките общности”, представителите на Младежки общински парламент (МОП) – Плевен и наши доброволци: Теменуга Георгиева, Магдалена Симеонова и Иван Жунтовски, и Жанин Ал-Шаргаби, член на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
Всички участници изказаха мнението си по работния вариант на Хартата и направиха предложения за дребни корекции. Беше одобрена идеята пред Конференцията за мир текстът на Хартата да прочете заместник-председателят на МОП, Теменуга Георгиева.

Харта на човешките права

Натиснете тук, за да отидете в Галерия