70 години след края на Втората световна война почти 20% от населението на Европа е с изцяло дясно радикални възгледи за света. Нарастват предразсъдъците към всичко чуждо (пример PEGIDA в Германия/ Front national във Франция/ дясно правителство в Унгария). От друга страна - изолирали се от всичко мюсюлмански младежи, които се присъединяват към ИД – та дори и в България, след насилственото ислямизиране, на което страната е била подложена няколко века. Днес мнозина искат да теглят черта под историята "ІІ световна война". Проект „Мир“ иска да възприема 8. ми май като „Ден на освобождението“ (също и Ричард фон Вайцзекер). Свобода, която иска непрекъснато да бъде откривана и сътворявана наново– една от ценностите на Европа. Всяко поколение възприема Холокоста, национализма и неговите жестокости по собствен начин. С проекта ”Мир” искаме да събудим любопитство и съпричастие, за да гарантираме и изградим бъдещето на Европа в мир, толерантност и достойнство, без расизъм.
Свободата e на дневен ред също и във връзка с ограничаването на независимостта на пресата и религиите, белязани и от проблеми с цензурирането. „Мир” иска да напомни и за края на една безчовечна система. Заедно с млади европейци „Мир” ще съпоставя биографии от Източна и от Западна Европа. С помощта на интервюта ще бъдат документирани спомени и житейския път на хора, които са показателни за историческото развитие на Европа. Тези биографии - на онези, които смело са се изправили срещу насилието и ограничаването на свободите, ще бъдат представени в европейски музеи. Освен това в градовете на всички партньори ще бъдат разгледани имена на улици с въпроса: кои имена са били променени и защо? - за да може да се дискутира на базата на примери отношението към историята, да се преодолеят табута и да се разчупи мълчанието. По време на европейска среща млади европейци ще организират мирна конференция, която ще даде импулс за сътворяване бъдещето на Европа.