За проекта

EFC

70 години след края на Втората световна война почти 20% от населението на Европа е с изцяло дясно радикални възгледи за света. Нарастват предразсъдъците към всичко чуждо (пример PEGIDA в Германия/ Front national във Франция/ дясно правителство в Унгария). От друга страна - изолирали се от всичко мюсюлмански младежи, които се присъединяват към ИД – та дори и в България, след насилственото ислямизиране, на което страната е била подложена няколко века. Днес мнозина искат да теглят черта под историята "ІІ световна война". Проект „Мир“ иска да възприема 8. ми май като „Ден на освобождението“ (също и Ричард фон Вайцзекер). Свобода, която иска непрекъснато да бъде откривана и сътворявана наново– една от ценностите на Европа. Всяко поколение възприема Холокоста,  национализма и неговите жестокости по собствен начин. С проекта ”Мир” искаме да събудим любопитство и  съпричастие, за да гарантираме и изградим бъдещето на Европа в мир, толерантност и достойнство, без расизъм. Свободата e на дневен ред също и във връзка с ограничаването на независимостта на пресата и религиите, белязани и от проблеми с цензурирането. „Мир” иска да напомни и за края на една безчовечна система. Заедно с млади европейци „Мир” ще съпоставя биографии от Източна и от Западна Европа. С помощта на интервюта ще бъдат документирани спомени  и житейския път на хора, които са  показателни за историческото развитие на Европа. Тези биографии - на онези, които смело са се изправили срещу насилието и ограничаването на свободите, ще бъдат представени в европейски музеи. Освен това в градовете на всички партньори ще бъдат разгледани имена на улици с въпроса: кои имена са били променени и защо? - за да може да се дискутира на базата на примери отношението към историята, да се преодолеят табута и да се разчупи мълчанието. По време на европейска среща млади европейци ще организират мирна конференция, която ще даде импулс за сътворяване бъдещето на Европа.

Дейностите по проекта ще се осъществяват на специални места: в европейските градове, по улиците, в училища и музеи. Първата фаза:проучване имена на улици и втората фаза: съставяне на биографии от Източна и от Западна Европа, на личности, борили се за толерантност и против расизма - ще се "разиграват" по улиците на Европа, в жилища и домове. Чрез интервюта и анкети ще бъдат обединени гражданки и граждани от различни поколения, за да се вдъхне отново живот на историята и да се запази за бъдещите поколения. Освен това  достойни за подражание европейки и европейци могат да вдъхновят с усилията си в полза на мира младите гражданки и граждани. При мероприятията по точка 3 постигнатите "резултати" ще бъдат представени на широката общественост в регионални музеи. Така музеите, като средище за човешката памет и историята, ще бъдат използвани да дадат импулс за толерантност, отговорност, свобода и човешко достойнство.  История в развитие - означава почитане и запазване на ценностите.
Въздействащите на обществеността мероприятия ще се осъществят в градските музеи на всички партньори - по едно и също време, на 9 ноември 2016. Девети ноември се приема като "предупреждение" - срещу расизма, войната, и за човешко достойнство, толерантност, уважение, свобода и запазване на индивидуалността. Същевременно
9 ноември е и символ на отварянето на границата през 1989 - един ден на свободата и обединяването на Европа.
Заключителното събитие - Европейската среща - с Конференцията за мир, ще се проведе в Плевен. Тази мирна конференция ще се проведе на 8. май 2017. В деня, на който светът си припомня жестокостите на национализма, деня, в който дискутираме с младите европейци "Моята представа за Европа в мир и свобода", правим осезаеми мира в атмосфера на уважение и толерантност, и деня, в който се отправя послание за Европа, излъчвано по радио и телевизия.

План на мероприятията / работна програма на проекта:

'Мир' представя своята програма с много разнообразни работни методи. В първата част се "отваря  едно 'ковчеже' с вълнуващо съдържание": "под лупа" се вземат имената на улици в градовете на партньорите. Анализират се измененията на имената. Кои имена са били свързани с диктаторския режим? Как са се водили разговори за това, обществена дискусия? Какви имена стоят сега на табелките на улиците? Във връзка с това проучване изникват "препънки" на историята, които трайно се задържат в градските архиви и местните музеи. По улиците и в домовете се разговаря със съвременници на промяната на имената и се вдига табуто за това в днешно време. Така, прекрачвайки границите на поколенията, се записват "свидетелства" под формата на интервюта.
Друго проучване се води чрез съставянето на биографии на хора, които са станали символ за човешко достойнство, толерантност, религиозна свобода и индивидуално израстване в съответния град/ регион - а и в самата страна. Събират се биографии на хора, които в Източна и Западна Европа олицетворяват ценностите, постигнати от нея след края на втората световна война; които трябва да се ценят и пазят. Резултатите от проучванията се сливат накрая в две сигнални събития - регионално и все пак глобално: за първото съответните регионални резултати в страната се представят и обсъждат в голям местен музей. Представители от политиката, образованието и обществеността разговарят с гражданки и граждани  под формата на дебати. При местните мероприятия се обръща внимание на глобалния европейски аспект на събитието. Датата (9 ноември) събира в един паметен ден не само спомена за безчовечното отношение към друговерци (Кристалната нощ), а и  напомня 9. ноември 1989 - деня на падането на стената - символа за свобода в Европа.
Вторият лъч е европейската среща от 6 до 9 май 2017: Конференцията за мир в чест на края на войната. Тази Европейска среща дава възможност да си припомним историята, независимо от поколението, да се фокусираме върху настоящата опасност за свободата и човешкото достойнство и преди всичко да вдъхнем на младите кураж да творят мирно бъдеще за Европа. Подбрано представени биографии от участващите страни на хора, които са се ангажирали с това, въздействат вдъхновяващо и мотивиращо. Резултатите от тази среща ще са предложения и конкретни действия за гарантиране на мира, които ще бъдат представени на поканените политици от региона, страната и Европа.
Новаторските събития ще подтикнат към участие гражданките и гражданите и ще допринесат за една активна Европа. Всички партньори по проекта  допринасят смислово в зависимост от конкретната страна при подготовката му.
При изпълнението на проект  „Мир” те придобиват умения да се включват активно в обществения и политически живот на Европа. Така  протича едно интелектуално поучаване от другите и учене заедно. Укрепва се съпричастността към един живот в мир и свобода, особено при младите хора.