Биографии на видни личности

EFC
За смяна на слайд, натиснете върху прозореца на презентацията. За изход, натиснете бутонът Х до заглавието.